Tăng Cân Trong Tiếng Anh / Top 12 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Maplebear.edu.vn

Tăng Cân Trong Tiếng Tiếng Anh

Thật ra, đến cuối tháng đó, tôi đã tăng cân.

In fact, at the end of that month, I weighed more than I had ever weighed in my life.

jw2019

Bé tăng cân nhanh vào một vài tuần cuối trước khi sinh .

Babies gain a good deal of their weight in the final few weeks before birth .

EVBNews

Trang mạng giúp người ăn kiêng không bị tăng cân lại

Website Helps Dieters Keep Kilos Off

EVBNews

• Lo lắng bất thường về việc tăng cân

• Abnormal fear of weight gain

jw2019

Vitamin D và tăng cân

Vitamin D and weight gain

EVBNews

Kháng sinh cho bệnh viêm phổi, truyền dinh dưỡnh để tăng cân.

Antibiotics for the pneumonia, I.V. feeding to get the weight up.

OpenSubtitles2018.v3

Mất ngủ cũng làm bạn tăng cân.

Another connection between loss of sleep is weight gain.

ted2019

” Bạn của bạn tăng cân?

” Are your friends gaining weight?

QED

Ai lại tăng cân ở cổ chứ hả?

Who gains weight in their neck?

OpenSubtitles2018.v3

Liệu tăng cân ở một người có thực sự truyền sang người khác hay không?

Was weight gain in one person actually spreading to weight gain in another person?

QED

* giảm cân nếu bạn đang tăng cân

* losing weight if you are overweight

EVBNews

Ngừng trị liệu, nó sẽ tăng cân lại.

Stop the treatment, gains the weight back.

ted2019

Với vợ tôi là ăn đủ 3 bữa một ngày và bạn sẽ không bao giờ tăng cân.

For my wife: eat three times as much and you never put on any weight.

QED

Họ đã tăng cân.

They have gained weight.

tatoeba

Buồn thay, một sự tăng cân tạm thời có thể trở thành lâu dài.

Sadly, a temporary weight gain can become permanent.

ted2019

Con bé phải tăng cân!

She’s gotta bulk up!

OpenSubtitles2018.v3

Tôi nghĩ nó đã tăng cân một tí.

I think she’s put on a bit of weight.

OpenSubtitles2018.v3

Sau mãn kinh , hầu hết phụ nữ đều tăng cân cho đến 65 tuổi .

After menopause , most women gain weight until they reach their mid 65s .

EVBNews

Nó tăng cân rồi.

He has gotten fat.

tatoeba

Cũng may là tôi không bao giờ tăng cân

I’ m very lucky I’ ve got a constitution… where I never put on weight

opensubtitles2

Tôi mới tăng cân bởi vì có rất nhiều chuyện buồn phiền

You know, I’ve put on a little bit of weight because of all the stress.

OpenSubtitles2018.v3

Anh bảo em phải tăng cân cơ mà

You said I should put on some weight

QED

tôi đã tăng cân khoảng 15 pounds.

But when I was out with my toe, I gained, like, 15 pounds.

OpenSubtitles2018.v3

Tôi tưởng mình đã tăng cân chứ.

Here I thought I put on weight.

OpenSubtitles2018.v3

Tập Yoga Trong Tiếng Tiếng Anh

Tôi không bảo các bạn phải học thiền hay tập yoga.

I’m not saying you need to learn to meditate or take up yoga.

ted2019

Tại sao anh lại tập yoga?

Why else are you doing yoga?

OpenSubtitles2018.v3

Không, nhưng anh ta cũng bắt đầu… tập yoga rồi.

No, but, you know, he was actually starting to get into yoga at the end there.

OpenSubtitles2018.v3

Christian tập yoga với Cynthia Gray à?

Christian does yoga with cynthia gray?

OpenSubtitles2018.v3

Chad và tôi có lớp tập yoga, sau đó chúng tôi đến buổi thử rượu vang.

Chad and I have our yoga workshop, then wine tasting class.

OpenSubtitles2018.v3

Này, em đã kể anh nghe chuyện ở chỗ tập yoga chưa.

Hey, did I tell you what happened in yoga?

OpenSubtitles2018.v3

Tôi muốn gọi để xem chúng ta vẫn đi tập Yoga sáng nay chứ.

I’m calling to see if we’re still on for yoga this morning.

OpenSubtitles2018.v3

Nhưng cách chữa bệnh thần kỳ mà chúng tôi tìm thấy đó là tập yoga.

But one miracle cure we did find was yoga.

ted2019

Và bằng cách nhìn cái bụng này, chắc là anh ấy không tập yoga thường xuyên.

And by the look of that paunch, he hasn’t been doing enough yoga.

ted2019

Tập yoga và cặp kè phụ nữ da trắng?

You doing yoga and fucking white women?

OpenSubtitles2018.v3

Anh có tập yoga chứ?

You do yoga?

OpenSubtitles2018.v3

Tôi còn cho dựng cảnh tập yoga trong đấy với Carole Caplin,

I’ve got them doing yoga inside there with Carole Caplin;

QED

Không thể nếu anh tập yoga ở nhà.

Not when you do it in your own home.

OpenSubtitles2018.v3

Martin bắt đầu tập yoga sau chuyến đi Thái Lan vào năm 1997.

Martin began practicing yoga after a trip to Thailand in 1997.

WikiMatrix

Zoey nghĩ tôi đang đi tập yoga.

Zoey thinks I’m at yoga.

OpenSubtitles2018.v3

Cô thực hành thiền và tập yoga.

He surfs and practices yoga.

WikiMatrix

Ý tôi là, thật đấy, ông ấy còn tập Yoga.

I mean, seriously, the guy did yoga.

ted2019

Mẹ tôi tập yoga đấy.

My mom does yoga.

OpenSubtitles2018.v3

Bạn nên chạy bộ hay tập yoga?

Should you be running marathons or doing yoga?

QED

Mọi người biết không, luyện tập yoga có thể làm hạ thấp số vòng quay của động cơ.

You know, some automotive yoga could really lower your RPM’s, man.

OpenSubtitles2018.v3

Có thể tập yoga mà không dính líu đến tôn giáo không?

Can yoga be practiced without any religious overtones?

jw2019

Đó là lý do anh cần tập yoga.

This is why you need to do yoga.

OpenSubtitles2018.v3

Họ có thể tìm sự bình an ấy qua tôn giáo, các lớp dạy thiền hoặc tập yoga.

They may search for it in religion, meditation seminars, or yoga groups.

jw2019

4 ngày một tuần, chỗ này chuyển thành phòng tập yoga, mỗi tuần 1 ngày thành CLB khiêu vũ.

Four days a week, the space turns into a yoga studio, one day a week, into a dance club.

ted2019

Ngũ Cốc Trong Tiếng Tiếng Anh

Ông đưa cho cô ngũ cốc rang, cô ăn no nê và còn dư một ít.

He then handed her some roasted grain, and she ate and was satisfied, and she had something left over.

jw2019

Em ăn ngũ cốc đi.

Eat your cereal.

OpenSubtitles2018.v3

Khi khối đá trên quay, hạt ngũ cốc lọt vào giữa hai khối đá và được nghiền nát.

As the upper stone rotated on the lower stone, kernels of grain were fed between the two and were pulverized.

jw2019

Không ăn Ma’aser Sheni ngũ cốc ngoài Đất Thánh Jerusalem — Deut.

26:14 Not to eat Ma’aser Sheni grains outside Jerusalem — Deut.

WikiMatrix

Hãy đem cho tôi ít ngũ cốc.

Just bring me some cereal.

OpenSubtitles2018.v3

Trên bàn có ngũ cốc đấy.

Look, there’s some cereal on the breakfast table.

OpenSubtitles2018.v3

Người nông dân gieo hạt ngũ cốc vào mùa xuân.

Farmers sow grain seeds in spring.

Tatoeba-2020.08

Năm 2003 Kazakhstan thu hoạch tổng cộng 17.6 triệu tấn ngũ cốc, tăng 2.8% so với năm 2002.

In 2003 Kazakhstan harvested 17.6 million tons of grain in gross, 2.8% higher compared to 2002.

WikiMatrix

Tại sao chúng ta chuyển từ gởi hàng trăm tấn ngũ cốc ở đây tới…

Why are we going from shipping hundreds of tons of grain here, to…

OpenSubtitles2018.v3

Our business with Crassus concerned only grain and shipment, nothing more.

OpenSubtitles2018.v3

Thi-thiên 72:16 nói: “Sẽ có dư-dật ngũ–cốc trên đất và trên đỉnh các núi”.

Verse 16 of Psalm 72 says: “There will come to be plenty of grain on the earth; on the top of the mountains there will be an overflow.”

jw2019

Ai đang cung cấp ngũ cốc?

Who is supplying the grain?

OpenSubtitles2018.v3

Cô cải thiện, thêm trái cây, rau củ và ngũ cốc nguyên hạt.

She improved and added fruit and vegetables and whole grains.

ted2019

Loại này được chế biến từ heo chỉ ăn ngũ cốc.

This ham is from pigs that are fed only grain.

WikiMatrix

Ăn ngũ cốc đi.

Eat your cereal.

OpenSubtitles2018.v3

Anh không thể làm ngũ cốc rang ngon như cà phê.

You can’t make burnt grain taste like coffee.

OpenSubtitles2018.v3

Bột ngũ cốc, nồi quân dụng.

Corn cobs, Dixie-style.

OpenSubtitles2018.v3

Kinh Thánh nói: “Sẽ có dư-dật ngũ–cốc [hay thực phẩm] trên đất”.—Thi-thiên 72:16.

The Bible says: “There will come to be plenty of grain [or, food] on the earth.” —Psalm 72:16.

jw2019

Chúng tôi đến vì ngũ cốc.

We come for grain.

OpenSubtitles2018.v3

Hãy trở lại với thức ăn ngũ cốc của chúng ta.

Let’s get back to our bite of cereal.

ted2019

“Sẽ có dư-dật ngũ–cốc trên đất”.

“There will come to be plenty of grain on the earth.”

jw2019

“Sẽ có dư-dật ngũ–cốc trên đất và trên đỉnh các núi”.—Thi-thiên 72:16.

“There will be an abundance of grain on the earth; on the top of the mountains it will overflow.” —Psalm 72:16.

jw2019

Cũng như siro ngũ cốc nhiều fructose, nước ép hoa quả, đường thô, và mật ong.

So are high–fructose corn syrup, fruit juice, raw sugar, and honey.

ted2019

Warialda là vùng chăn nuôi cừu, bò, trồng ngũ cốc và các vụ mùa khác.

Warialda is a diverse farming community where sheep and cattle are raised and grain and small crops are grown.

jw2019

Ngồi im ăn ngũ cốc Weetabix đi Fowkes.

Shut up and eat your Weetabix, Fowkes.

OpenSubtitles2018.v3

Thể Dục Trong Tiếng Tiếng Anh

Nói chỉ là để tập thể dục đặc biệt để thực hiện.

Said is just to to exercise special to make.

QED

Ông thầy thể dục cũ của cậu có vẻ thích buôn dưa lê.

But your old gym teacher has a big mouth.

OpenSubtitles2018.v3

A, không có gì hơn một chút thể dục trước bữa ăn tối.

There’s nothing like exercise before dinner.

OpenSubtitles2018.v3

Ông có thích một hình thức thể dục khác chừng mực hơn không?

Would you prefer another form of moderate exercise?

OpenSubtitles2018.v3

Nhưng nó cũng giống tập thể dục.

But it’s just like exercising.

OpenSubtitles2018.v3

Tập luyên thể dục cũng hoàn toàn là có thể.

It’s physically possible to exercise more.

ted2019

Sự Làm Việc, Nghỉ Ngơi và Thể Dục Đều Quan Trọng

Work, Rest, and Exercise Are Important

LDS

Hôm nay, Garfield từ chối đi dạo bộ thể dục.

Today, Garfield refuses to go jogging.

OpenSubtitles2018.v3

Giờ thể dục, # giờ

Exercise.One hour

opensubtitles2

Và đã tạo ra một người máy huấn luyện viên thể dục và ăn kiêng.

And it was designed to be a robot diet-and-exercise coach.

ted2019

Thể dục giúp dễ ngủ nhưng nếu tập ngay trước giờ đi ngủ sẽ có tác dụng ngược.

Exercise promotes proper rest but not if done immediately before trying to sleep.

jw2019

Một cách khác hữu ích không kém là tập thể dục.

Exercise is another useful tool.

ted2019

Nếu muốn có sức khỏe, bạn cần tập thể dục.

If you want to get fit, you need to exercise.

jw2019

Thể dục được dùng để tăng cường các kỹ năng thể chất.

They use Force to brutally enhance their physical abilities.

WikiMatrix

Anh đã nói chuyện về lợi ích của việc tập thể dục và ăn uống lành mạnh.

He gave talks on the benefits of fitness and healthy eating.

WikiMatrix

Hoặc hắn đang bận bán thiết bị thể dục tại trung tâm thương mại.

Or he could be selling fitness equipment at the mall.

OpenSubtitles2018.v3

Chó săn Áo nâu đen cần tập thể dục hàng ngày.

Lovebirds require daily exercise.

WikiMatrix

Có cần tăng hoặc giảm cân hay tập thể dục nhiều hơn không?

Would it be wise for her to gain or lose weight or get more exercise?

jw2019

Lựa chọn cách tập thể dục là vấn đề cá nhân.

The choice of what physical exercise to pursue is a personal one.

jw2019

Tôi yêu thích câu chuyện về bài tập thể dục, lời cầu nguyện.

I love some of these, physical exercise, prayer.

ted2019

Đối với mình, chương trình thể dục hợp lý bao gồm: …..

For me, a reasonable program of exercise would include …..

jw2019

● Tập thể dục vừa phải.

● Engage in moderate exercise.

jw2019

Nó cũng cần rất nhiều không gian trong nhà, và không gian để tập thể dục ngoài trời.

They also need a lot of space indoors, and space to exercise outdoors.

WikiMatrix

Để tập thể dục.

For exercise.

OpenSubtitles2018.v3

Ăn thức ăn bổ dưỡng, uống nhiều nước và tập thể dục vừa phải.

Eat healthful food, drink plenty of water, and exercise moderately.

jw2019