Tập Thể Dục Lớp 6 / 2023 / Top 16 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 11/2022 # Top View | Maplebear.edu.vn

Giáo Án Thể Dục Lớp 6 / 2023

– Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, thói quen tự giác tập luyện thể dục thể thao (TDTT), giữ gìn vệ sinh.

– Biết vận dụng ở mức nhất định những điều đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường

– Nắm được lợi ích, tác dụng của thể dục thể thao.

– Thực hiện đúng theo sự hướng dẫn, giảng dạy của giáo viên.

– Nghiêm túc trong tập luyện, không đùa giởn, không gây mất trật tự trong giờ tập, không gây mất đoàn kết nội bộ. Phối hợp tốt với tất cả thành viên trong lớp

II/. Địa điểm – Phương tiện:

1. Địa điểm: Sân trường THPT VHH Bắc.

2. Phương tiện: Giáo án, phấn

III/. Thời gian: 45 phút

Tuần 1 - tiết 2 Ngày soạn: 10/08/2012 Bài: - LỢI ÍCH, TÁC DỤNG CỦA THỂ DỤC THỂ THAO (MỤC 2) - BIÊN CHẾ TỔ TẬP LUYỆN, CHỌN CÁN SỰ VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHI HỌC TẬP BỘ MÔN I/. NHIỆM VỤ, YÊU CẦU: 1. Kiến thức: - Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, thói quen tự giác tập luyện thể dục thể thao (TDTT), giữ gìn vệ sinh. - Biết vận dụng ở mức nhất định những điều đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường...... 2. Kĩ năng: - Nắm được lợi ích, tác dụng của thể dục thể thao. - Thực hiện đúng theo sự hướng dẫn, giảng dạy của giáo viên. 3. Thái độ: - Nghiêm túc trong tập luyện, không đùa giởn, không gây mất trật tự trong giờ tập, không gây mất đoàn kết nội bộ. Phối hợp tốt với tất cả thành viên trong lớp...... II/. Địa điểm - Phương tiện: 1. Địa điểm: Sân trường THPT VHH Bắc. 2. Phương tiện: Giáo án, phấn... III/. Thời gian: 45 phút IV/. Nội dung & Phương pháp lên lớp: Phần & Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 1/. Mở đầu: - Nhận lớp điểm danh. - Phổ biến mục tiêu, yêu cầu bài học. 5 p - GV tập hợp các em trong phòng học. 2/. Cơ bản: * Tác dụng của TDTT đến cơ thể. - Tập luyện TDTT thường xuyên, đúng phương pháp khoa học sẽ lám cho cơ phát triển, thể hiện ở sức nhanh, sức bền, độ đàn hồi và linh hoạt của cơ tăng lên. - Tập luyện TDTT lám cho xương tiếp thu máu được đầy đủ hơn, các tế bào xương phát triển nhanh và trẻ lâu, xương dày lên, cứng và dai hơn, khả năng chống đở tăng lên. - Tập luyện TDTT làm cho cơ, xương phát triển tạo ra vẻ đẹp và dáng đi khoẻ mạnh của con người. - Tập luyện TDTT sẽ làm cho tim khoẻ lên, sự vận chuyển máu của hệ mạch đi nuôi cơ thể và thải các chất cặn bả ra ngoài được thực hiện nhanh hơn, nhờ vậy khí huyết được lưu thông người tập ăn ngon, ngủ tốt, học tốt, điều đó chứng tỏ rằng sức khoẻ được tăng lên. - Nhờ tập luyện TDTT thường xuyên lồng ngực và phổi nở ra, các cơ làm chức năng hô hấp được khoẻ và độ đàn hồi tăng. Khả năng của các cơ, xương tham gia vào hoạt động hô hấp cũng linh hoạt hơn. Nhờ vậy lượng trao đổi khí ở phổi tăng, làm cho máu giàu ôxi hơn, sức khoẻ được tăng lên. TDTT có nhiều lợi ích và tác dụng kì diệu lắm, những điều nêu trên chỉ là một phần nhỏ. Chính vì vậy ngay khi mới thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nay là Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hồ Chủ Tịch đã kêu gọi toàn dân tập thể dục. Trong bài "Sức khoẻ và thể dục" (đăng trên báo cứu quốc, số 199, ngày 27/03/1946), Người viết : "Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khoẻ mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khoẻ tức là cả nước mạnh khoẻ. Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khoẻ là bổn phận của một người yêu nước. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì. Gái trai, già trẻ ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Mỗi ngày lúc ngủ dậy, tập một ít thể dục. Ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy là sức khoẻ. Bộ Giáo dục có Nha Thể dục, mục đích là để khuyên và dạy cho đồng bào tập thể dục, đặng giữ gìn và bồi đắp sức khoẻ. Dân cường thì quốc thịnh. Tôi mong đồng bào ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi, ngày nào cũng tập". 30 p 3. Kết thúc: - Củng cố bài học. - Nhận xét buổi học. - Giới thiệu bài học tiết sau. - Xuống lớp. VHH Bắc: 10/08/2012 Người duyệt Người soạn: Huỳnh Ngọc Phong

Giáo Án Thể Dục Lớp 6 Tuần 1 / 2023

– Biết được một số kiến thức, kĩ năng để tập luyện giữ gìn sức khoẻ, nâng cao thể lực.

– Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, thói quen tự giác tập luyện thể dục thể thao (TDTT), giữ gìn vệ sinh.

– Có sự tăng tiến về thể lực, thi đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (RLTT) và thể hiện khả năng của bản thân về TDTT.

– Biết vận dụng ở mức nhất định những điều đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường

– Nắm được Mục tiêu, nội dung của chương trình TD6.

– Thực hiện đúng theo sự hướng dẫn, giảng dạy của giáo viên.

– Nghiêm túc trong tập luyện, không đùa giởn, không gây mất trật tự trong giờ tập, không gây mất đoàn kết nội bộ. Phối hợp tốt với tất cả thành viên trong lớp

II/. Địa điểm – Phương tiện:

1. Địa điểm: Sân trường THPT VHH Bắc.

Phương tiện: Giáo án, phấn

Tuần 1 - tiết 1 Ngày soạn: 10/08/2010 Bài: - MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH THỂ DỤC LỚP 6 (TÓM TẮT) - LỢI ÍCH, TÁC DỤNG CỦA THỂ DỤC THỂ THAO (MỤC 1, MỤC 2) - BIÊN CHẾ TỔ CHỨC TẬP LUYỆN, CHỌN CÁN SỰ VÀ MỘT SỐ QUI ĐỊNH KHI HỌC TẬP BỘ MÔN I/. Mục tiêu, yêu cầu: 1. Mục tiêu: - Biết được một số kiến thức, kĩ năng để tập luyện giữ gìn sức khoẻ, nâng cao thể lực. - Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, thói quen tự giác tập luyện thể dục thể thao (TDTT), giữ gìn vệ sinh. - Có sự tăng tiến về thể lực, thi đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (RLTT) và thể hiện khả năng của bản thân về TDTT. - Biết vận dụng ở mức nhất định những điều đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường...... 2. Yêu cầu: - Nắm được Mục tiêu, nội dung của chương trình TD6. - Thực hiện đúng theo sự hướng dẫn, giảng dạy của giáo viên. - Nghiêm túc trong tập luyện, không đùa giởn, không gây mất trật tự trong giờ tập, không gây mất đoàn kết nội bộ. Phối hợp tốt với tất cả thành viên trong lớp...... II/. Địa điểm - Phương tiện: Địa điểm: Sân trường THPT VHH Bắc. Phương tiện: Giáo án, phấn... III/. Thời gian: 45 phút IV/. Nội dung & Phương pháp lên lớp: Phần & Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức I. Mở đầu: 1. Nhận lớp điểm danh. 2. Phổ biến mục tiêu, yêu cầu bài học. 5 p X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV II. Cơ bản: 1. Mục tiêu, nội dung chương trình Thể dục lớp 6. * Mục tiêu: - Biết được một số kiến thức, kĩ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khoẻ, nâng cao thể lực. - Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, thói quen tự giác tập luyện thể dục thể thao (TDTT), giữ gìn vệ sinh. - Có sự tăng tiến về thể lực, thi đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (RLTT) và thể hiện khả năng của bản thân về TDTT. - Biết vận dụng ở mức nhất định những điều đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường...... * Nội dung: - Lí thuyết chung - Đội hình đội ngũ - Bài thể dục phát triển chung - Chạy nhanh - Chạy bền - Bật, nhảy - Môn thể thao tự chọn - Ôn tập, kiểm tra, dự phòng - Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT. 2. Lợi ích tác dụng của TDTT. * Lợi ích góp phần giáo dục hình thành nhân cách học sinh. - Cái quí nhất của mỗi con người là sức khoẻ và trí tuệ. Có sức khoẻ tốt sẽ tạo điều kiện cho trí tuệ phát triển được tốt hơn và ngược lại. Luyện tập tốt TDTT sẽ giúp cho học sinh (HS) có được sức khoẻ tốt, từ đó học tập các môn học và tham gia các hoạt động ở nhà trường đạt hiệu quả cao hơn, điều đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục để các em trở thành những con người có ích cho xã hội. - Khi tham gia các hoạt động TDTT đòi hỏi HS phải có tính kỉ luật cao, tinh thần và trách nhiệm trước tập thể, tác phong nhanh nhẹn, sự cố gắng, tính thật thà, trung thực,...chính là tác dụng góp phần giáo dục đạo đức và hình thành nhân cách cho HS. - Tập luyện TDTT thường xuyên, có kế hoạch giúp cho các em có một nếp sống lành mạnh, vui tươi, học tập và làm việc khoa học. - Tập luyện TDTT có tác dụng phòng chống, chữa bệnh và phát triển các tố chất thể lực của cơ thể như sức nhanh, sức mạnh, sức bền, sự khéo léo. * Tác dụng của TDTT đến cơ thể. - Tập luyện TDTT thường xuyên, đúng phương pháp khoa học sẽ lám cho cơ phát triển, thể hiện ở sức nhanh, sức bền, độ đàn hồi và linh hoạt của cơ tăng lên. - Tập luyện TDTT lám cho xương tiếp thu máu được đầy đủ hơn, các tế bào xương phát triển nhanh và trẻ lâu, xương dày lên, cứng và dai hơn, khả năng chống đở tăng lên. - Tập luyện TDTT làm cho cơ, xương phát triển tạo ra vẻ đẹp và dáng đi khoẻ mạnh của con người. - Tập luyện TDTT sẽ làm cho tim khoẻ lên, sự vận chuyển máu của hệ mạch đi nuôi cơ thể và thải các chất cặn bả ra ngoài được thực hiện nhanh hơn, nhờ vậy khí huyết được lưu thông người tập ăn ngon, ngủ tốt, học tốt, điều đó chứng tỏ rằng sức khoẻ được tăng lên. - Nhờ tập luyện TDTT thường xuyên lồng ngực và phổi nở ra, các cơ làm chức năng hô hấp được khoẻ và độ đàn hồi tăng. Khả năng của các cơ, xương tham gia vào hoạt động hô hấp cũng linh hoạt hơn. Nhờ vậy lượng trao đổi khí ở phổi tăng, làm cho máu giàu ôxi hơn, sức khoẻ được tăng lên. TDTT có nhiều lợi ích và tác dụng kì diệu lắm, những điều nêu trên chỉ là một phần nhỏ. Chính vì vậy ngay khi mới thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nay là Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hồ Chủ Tịch đã kêu gọi toàn dân tập thể dục. Trong bài "Sức khoẻ và thể dục" (đăng trên báo cứu quốc, số 199, ngày 27/03/1946), Người viết : "Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khoẻ mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khoẻ tức là cả nước mạnh khoẻ. Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khoẻ là bổn phận của một người yêu nước. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì. Gái trai, già trẻ ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Mỗi ngày lúc ngủ dậy, tập một ít thể dục. Ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy là sức khoẻ. Bộ Giáo dục có Nha Thể dục, mục đích là để khuyên và dạy cho đồng bào tập thể dục, đặng giữ gìn và bồi đắp sức khoẻ. Dân cường thì quốc thịnh. Tôi mong đồng bào ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi, ngày nào cũng tập". 30 p 2t 8t 6t 8t 6t 10t 12t 8t 4t X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV III. Kết thúc: 1. Củng cố bài học. 2. Nhận xét buổi học. 3. Giới thiệu bài học tiết sau. 4. Xuống lớp. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV VHH Bắc: ngày....... /........ / ............. Người duyệt Ng ười soạn: Nguyễn Thanh Tùng Huỳnh Ngọc Phong

Phân Phối Chương Trình Thcs Môn Thể Dục Lớp 6 / 2023

Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số (từ 1 đến hết và 1-2, 1-2 đến hết); Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau, cách chào, báo cáo, xin phép ra, vào lớp.

Học 3 động tác: Vươn thở, Tay, Ngực.

Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; Dàn hàng ngang, dồn hàng

Ôn 3 động tác: Vươn thở, Tay, Ngực

Học 2 động tác: Chân, Bụng

Chạy vòng số 8

Giậm chân tại chỗ, đi đều – đứng lại

Ôn 5 động tác: Vươn thở, Tay, Ngực, Chân, Bụng

Học 2 động tác: Vặn mình, Phối hợp.

Một số kĩ năng đã học (do GV chọn)

Học Đi đều, đi đều vòng phải (trái).

Ôn 7 động tác: Vươn thở, Tay, Ngực, Chân, Bụng, Vặn mình, Phối hợp

Chơi trò chơi hai lần hít vào, hai lần thở ra, chạy vòng số 8.

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN THỂ DỤC LỚP 6 Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2008-2009 (Kèm theo công văn số 1265/SGDĐT-GDTrH ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang) Tiết Học Kỳ I: 19 tuần (36 tiết thực học) 1 Lí thuyết Lợi ích tác dụng của TDTT (mục 1) 2 ĐHĐN Bài TD Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số (từ 1 đến hết và 1-2, 1-2 đến hết); Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau, cách chào, báo cáo, xin phép ra, vào lớp. Học 3 động tác: Vươn thở, Tay, Ngực. 3 ĐHĐN Bài TD Chạy bền Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; Dàn hàng ngang, dồn hàng Ôn 3 động tác: Vươn thở, Tay, Ngực Học 2 động tác: Chân, Bụng Chạy vòng số 8 4 ĐHĐN Bài TD Giậm chân tại chỗ, đi đều - đứng lại Ôn 5 động tác: Vươn thở, Tay, Ngực, Chân, Bụng Học 2 động tác: Vặn mình, Phối hợp. 5 ĐHĐN Bài TD Chạy bền Một số kĩ năng đã học (do GV chọn) Học Đi đều, đi đều vòng phải (trái). Ôn 7 động tác: Vươn thở, Tay, Ngực, Chân, Bụng, Vặn mình, Phối hợp Chơi trò chơi hai lần hít vào, hai lần thở ra, chạy vòng số 8. 6 ĐHĐN Bài TD Một số nội dung HS còn yếu (do GV chọn) Ôn 7 động tác: Vươn thở, Tay, Ngực, Chân, Bụng, Vặn mình, Phối hợp Học 2 động tác: Nhảy, Điều hòa 7 ĐHĐN Bài TD Chạy bền Một số nội dung HS còn yếu (do GV chọn) Ôn 9 động tác: Vươn thở, Tay, Ngực, Chân, Bụng, Vặn mình, Phối hợp, Nhảy, Điều hòa Chạy vòng số 8 8 ĐHĐN Bài TD Đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải (trái); đổi chân khi đi đều sai nhịp Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác. 9 ĐHĐN Bài TD Chạy bền Đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải (trái); đổi chân khi đi đều sai nhịp Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác. Chạy tại chỗ, chạy theo đường gấp khúc 10 ĐHĐN Bài TD Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải (trái) hoặc nội dung do GV chọn. Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác. 11 ĐHĐN Bài TD Chạy bền Đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải (trái); hoặc một số nội dung HS thực hiện còn yếu (do GV chọn) Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác. Chạy trên địa hình tự nhiên, học một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy. 12 ĐHĐN Bài TD Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; đi đều vòng phải (trái); hoặc một số nội dung do GV chọn Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác, có thể kiểm tra thử 13 Bài TD Kiểm tra 14 ĐHĐN Chạy bền Đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải (trái); hoặc một số nội dung HS thực hiện còn yếu (do GV chọn) Chạy trên địa hình tự nhiên, học một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy. 15 ĐHĐN Chạy bền Đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải (trái); hoặc một số nội dung HS thực hiện còn yếu (do GV chọn) Chạy trên địa hình tự nhiên, học một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy. 16 Lí thuyết Lợi ích, tác dụng của TDTT (mục2) 17 ĐHĐN Chạy bền Một số nội dung HS còn yếu (do GV chọn) Chạy trên địa hình tự nhiên 18 ĐHĐN Chạy bền Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải (trái) hoặc nội dung HS còn yếu (do GV chọn.) Chạy trên địa hình tự nhiên 19 ĐHĐN Chạy bền Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải (trái) hoặc kiểm tra thử (do GV chọn) Chạy trên địa hình tự nhiên 20 ĐHĐN Kiểm tra 21-31 TTTC Chạy bền Thực hiện theo kế hoạch dạy của GV Chạy trên địa hình tự nhiên 32 TTTC Kiểm tra 33-36 Ôn tập, kiểm tra học kì I, kiểm tra tiêu chuẩn RLTT 37-38 Tiết Học Kỳ I: 18 tuần (34 tiết thực học) 39 Bật nhảy Chạy nhanh Học một số động tác bổ trợ: Đá lăng trước, Đá lăng trước - sau, Đá lăng sang ngang; Trò chơi "Nhảy ô tiếp sức" Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy - xuất phát Trò chơi "Chạy tiếp sức" 40 Bật nhảy Chạy nhanh Chạy bền Ôn động tác Đá lăng trước, Đá lăng trước - sau, Đá lăng sang ngang; trò chơi "Nhảy ô tiếp sức" Ôn động tác Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy - xuất phát; trò chơi (do GV Chọn) Chạy trên địa hình tự nhiên 41 Bật nhảy Chạy nhanh Ôn động tác Đá lăng trước, Đá lăng trước - sau, Đá lăng sang ngang; Học: Đà một bước đá lăng Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy - xuất phát Trò chơi "Chạy tiếp sức chuyển vật" 42 Bật nhảy Chạy nhanh Chạy bền Ôn tập và trò chơi (do GV chọn) Học Đà một bước giậm nhảy - đá lăng Ôn một số động tác bổ trợ hoặc trò chơi (do GV chọn) Học: Chạy bước nhỏ, chạy gót chạm mông Chạy trên địa hình tự nhiên 43 Bật nhảy Chạy nhanh Ôn một số động tác bổ trợ và bài tập phát triển sức mạnh chân (do GV chọn); Học: Bật xa; trò chơi "Bật xa tiếp sức" Ôn tập và trò chơi (do GV chọn) Học: Chạy nâng cao đùi 44 Bật nhảy Chạy nhanh Chạy bền Ôn một số động tác bổ trợ và bài tập phát triển sức mạnh chân và trò chơi (do GV chọn) Ôn tập, trò chơi (do GV chọn); Học Đứng tại chỗ đánh tay; đi chuyển sang chạy nhanh 20 - 30 m Chạy trên địa hình tự nhiên 45 Bật nhảy Chạy nhanh Ôn một số động tác bổ trợ và bài tập phát triển sức mạnh chân (do GV chọn) Học: Đà ba bước - giậm nhảy (vào hố cát hoặc đệm) Ôn tập, trò chơi (do GV chọn) Học xuất phát cao - chạy nhanh 20 - 30 m 46 Bật nhảy Chạy nhanh Chạy bền Ôn một số động tác bổ trợ, Đà ba bước - giậm nhảy (vào hố cát hoặc đệm) Xuất phát cao-chạy nhanh 20-30m trò chơi (do GV chọn) Chạy trên địa hình tự nhiên 47 Bật nhảy Chạy nhanh Ôn một số động tác bổ trợ, Đà ba bước - giậm nhảy (vào hố cát hoặc đệm) Xuất phát cao-chạy nhanh 20- 40m trò chơi (do GV chọn) 48 Bật nhảy Chạy nhanh Chạy bền Ôn bật xa tiếp sức; Học: Chạy đà (tự do) - Nhảy xa Một số trò chơi rèn luyện phán ứng nhanh (do GV chọn) Chạy trên địa hình tự nhiên 49 Bật nhảy Chạy nhanh Ôn bật xa tiếp sức, Chạy đà (tự do) - Nhảy xa Xuất phát cao-chạy nhanh 20-30m trò chơi (do GV chọn) 50 Bật nhảy Chạy nhanh Chạy bền Ôn Chạy đà (tự do) - Nhảy xa Trò chơi "Nhảy cừu" hoặc do GV chon Một số trò chơi, bài tập phát triển tốc độ (do GV chọn) Chạy trên địa hình tự nhiên 51 Bật nhảy Chạy nhanh Ôn Chạy đà (tự do) - Nhảy xa Trò chơi "Nhảy cừu" hoặc do GV chon Xuất phát cao - chạy nhanh 20 - 50m, trò chơi rèn luyện phán ứng nhanh (do GV chọn) 52 Bật nhảy Chạy nhanh Chạy bền Trò chơi "Nhảy cừu" hoặc do GV chọn Trò chơi rèn luyện phán ứng nhanh (do GV chọn) Chạy trên địa hình tự nhiên 53 Bật nhảy Chạy nhanh Ôn động tác Đà một bước - đá lăng, trò chơi do GV chọn Xuất phát cao - chạy nhanh 20 - 50m, Trò chơi rèn luyện phán ứng nhanh (do GV chọn) 54 Bật nhảy Chạy nhanh Chạy bền Ôn động tác Đà một bước - giậm nhảy đá lăng, trò chơi do GV chọn Trò chơi rèn luyện phán ứng nhanh (do GV chọn) Chạy trên địa hình tự nhiên 55 Bật nhảy Chạy nhanh Ôn động tác Đà ba - giậm nhảy đá lăng (vào hố cát hoặc đệm), trò chơi hoặc nội dung do GV chọn Xuất phát cao - chạy nhanh 20 - 50m Trò chơi rèn luyện phán ứng nhanh (do GV chọn) 56 Bật nhảy Chạy nhanh Chạy bền Bật xa hoặc trò chơi do GV chọn Trò chơi rèn luyện phán ứng nhanh (do GV chọn) Chạy trên địa hình tự nhiên 57 Bật nhảy Chạy nhanh Trò chơi nhảy ô tiếp sức Xuất phát cao - chạy nhanh 20 - 50m, Trò chơi rèn luyện phán ứng nhanh hoặc kiểm tra thử (do GV chọn) 58 Chạy ngắn Kiểm tra 59 Bật nhảy Đá cầu Chạy bền Trò chơi nhảy ô tiếp sức hoặc do GV chọn Học tâng cầu bằng đùi Chạy trên địa hình tự nhiên 60 Bật nhảy Đá cầu Bật xa, trò chơi nhảy ô tiếp sức Ôn tâng cầu bằng đùi 61 Bật nhảy Đá cầu Chạy bền Bật xa, trò chơi Nhảy ô tiếp sức Ôn tâng cầu bằng đùi, trò chơi bổ trợ do GV chọn Chạy trên địa hình tự nhiên 62 Bật nhảy Đá cầu Chạy bền Chạy đà (tự do) - nhảy xa, trò chơi do GV chọn Ôn tâng cầu bằng đùi Học,Tâng cầu bằng má trong bàn chân Chạy trên địa hình tự nhiên 63 Bật nhảy Đá cầu Chạy bền Bật nhảy, có thể kiểm tra thử do GV chọn Ôn tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân Chạy trên địa hình tự nhiên 64 Bật nhảy Kiểm tra 65 Đá cầu Chạy bền Ôn tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân; Học: Chuyền cầu tại chỗ, chuyền cầu theo nhóm 2 người Chạy trên địa hình tự nhiên 66 Đá cầu Chạy bền Ôn chuyền cầu theo nhóm 2 người Học chuyền cầu theo nhóm 3 người Chạy trên địa hình tự nhiên 67 Đá cầu Chạy bền Ôn chuyền cầu theo nhóm 2 người Học chuyền cầu theo nhóm 3 người, có thể kiểm tra thứ do GV chọn Chạy trên địa hình tự nhiên 68 Đá cầu Kiểm tra 69-72 - Ôn tập, kiểm tra học kì II, kiểm tra tiêu chuẩn RLTT - Kiểm tra chạy bền 73-74

Bài Giảng Thể Dục Lớp 8 / 2023

Em hãy cho ví dụ về nhóm bài tập rèn luyện phản ứng nhanh?

Vd1.Khi đang chạy bình thường, khi nghe tiếng còi thì chạy ngược lại hoặc nhanh hơn.

Vd2. Xuất phát nhiều tư thế khác nhau ( mặt hướng chạy -xuất phát, vai hướng chạy –xuất phát, lưng hướng chạy-xuất phát.)

Vd3. Một số trò chơi đã học lớp 6,7 ( Cướp cờ, .)

Ngoài ra như: Tập đá cầu, đánh bóng bàn, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền .

,,PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI LỘCTRƯỜNG THCS KIM ĐỒNGGIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 8MỘT SỐ HƯỚNG DẪN TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC NHANHMỘT SỐ HIỂU BIẾT CẦN THIẾT.PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC NHANH.MỘT SỐ HIỂU BIẾT CẦN THIẾTKhái niệm sức chúng tôi 1: Khi có một người nào đó đuổi ta chạy, thì ta phải cố hết sức chạy.Đó chính là sức chúng tôi 2: Khi đi, đôi khi ta phải đi với tốc độ nhanh cho kịp giờ, đó chính là cần phải có sức nhanh.Vậy sức nhanh là gì?Sức nhanh là năng lực thực hiện nhiệm vụ vận động với thời gian ngắn nhất.I. MỘT SỐ HIỂU BIẾT CẦN THIẾT2. Hình thức cơ bản của sức nhanh.a. Phản ứng chúng tôi hãy nêu ví dụ về phản ứng nhanh?Vd1.Chạy theo hiệu lệnh (đang chạy nghe tiếng còi thì dừng lại, hoặc chạy ngược lại)Vd2. Trong chạy nhanh khi nghe hiệu lệnh thì xuất phát chạy về trước.Vd 3. Khi chạy xe bất ngờ có người qua đường, thì thắng (phanh) gấp để tránh.b. Tần số động tác.Em hãy nêu ví dụ về tần số động tác?Vd1. Số bước chạy trong 1 giây.Vd 2.Số lần bước đi trong 1 phút.Vd 3. Số lần tâng cầu, nhảy dây trong 10s,15s,20sI. MỘT SỐ HIỂU BIẾT CẦN THIẾT2. Hình thức cơ bản của sức nhanh.c. Động tác đơn chúng tôi hãy nêu vd về động tác đơn nhanh.Vd1. Trong đấu võ, đấu kiếm,.xuất đòn nhanh.Vd2. Khi bị ngã lập tức đưa tay chống.d. Sức mạnh tốc độ.Em hãy cho ví dụ về sức mạnh tốc độ?Vd. Đạp chân vào bàn đạp khi xuất phát, đạp chân khi chạy tăng tốc sau xuất pháte. Sức bền tốc độ.Em hãy cho ví dụ về sức bền tốc độ?Vd. Khi gắng sức chạy 10-20m cuối trước khi về đích. II. PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC NHANHNhóm bài tập rèn luyện phản ứng chúng tôi hãy cho ví dụ về nhóm bài tập rèn luyện phản ứng nhanh?Vd1.Khi đang chạy bình thường, khi nghe tiếng còi thì chạy ngược lại hoặc nhanh hơn.Vd2. Xuất phát nhiều tư thế khác nhau ( mặt hướng chạy -xuất phát, vai hướng chạy --xuất phát, lưng hướng chạy-xuất phát..)Vd3. Một số trò chơi đã học lớp 6,7 ( Cướp cờ,.)Ngoài ra như: Tập đá cầu, đánh bóng bàn, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền.II. PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC NHANH2. Nhóm bài tập rèn luyện tần số động tác.Em hãy cho ví dụ về nhóm bài tập rèn luyện tần số đông tác?Vd1. Chạy nhanh di chuyển trong 5s, 10s, 20s,Vd2. Nhảy dây nhanh trong 10s, 15s, 20s,Vd3. Chạy nhanh cự li 15m, 20m, 30m,II. PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC NHANH3. Nhóm bài tập rèn luyện đông tác đơn chúng tôi hãy nêu ví dụ về nhóm bài tập rèn luyện đông tác đơn nhanh?Vd1. Bật nhảy nhanh.Vd2. Gập thân ném bóng nhanh.Vd3. Nằm chống đẩy.Vd4. Ngồi xuống đưng lên nhanhII. PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC NHANH4. Nhóm bài tập rèn luyện sức manh tốc độ.Em hãy nêu ví dụ về nhóm bài tập rèn luyện sức mạnh tốc độ?Vd1. Xuất phát sau đó chạy tăng tốc 5m, 10m, 15m, 20m,Vd2. Chạy đạp sau.Vd3. Bật cao, bật xa, bật 3 bước, 5 bướcII. PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC NHANH5. Nhóm bài tập rèn luyện sức bền tốc độ.Em hãy nêu ví dụ về nhóm bài tập rèn luyện sức bền tốc độ?Vd1. Chạy nhanh 60m, 80m, 100m,. cố gắng chạy với tốc độ nhanh nhất ở 10-20m cuối.Vd2. Tập chạy nhanh dần tốc độ.,,TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC THẦY CÔ & CÁC EM SỨC KHỎEKÍNH CHÚC