Viết Bài Tập Thể Dục Bằng Tiếng Anh / Top 4 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Maplebear.edu.vn

Bài Viết Tiếng Anh Về Sở Thích Chơi Thể Thao

Cách viết bài về sở thích thể thao bằng tiếng Anh

1. Cách viết bài viết tiếng Anh về sở thích chơi thể thao

– Luận điểm 1 (1 câu); triển khai luận điểm 1 (1-2 câu)

– Luận điểm 2 (1 câu); triển khai luận điểm 2 (1-2 câu)

– Luận điểm 3 (1 câu); triển khai luận điểm 3 (1-2 câu)

– Nên triển khai 1 trong 3 luận điểm bằng một ví dụ thực tế (xem Why3)

– Khi triển khai ý, nếu được, hãy cố gắng vận dụng trải nghiệm thật của bản thân thay vì bài mẫu thuộc lòng. Bài viết của bạn nhờ đó sẽ tự nhiên hơn, gây thiện cảm cho người đọc.

– 3 luận điểm cần được đưa ra theo một bố cục rõ ràng, dễ theo dõi.

– Đoạn văn phải được trình bày đơn giản, mạch lạc, thể hiện rõ ràng quan điểm người viết theo tinh thần khoa học, tuyệt đối tránh lối viết ẩn ý, lạc đề, khoa trương, sáo rỗng.

Có rất nhiều môn thể thao cho bạn lựa chọn

– Là câu cuối, kết thúc đoạn văn. Câu này không bắt buộc nên các bạn có thể bỏ qua nếu không tự tin. Tuy nhiên, lưu ý rằng câu kết có thể giúp bù đắp nốt số từ còn thiếu so với yêu cầu, nếu bài của bạn quá ngắn.

– Chỉ bao gồm một câu duy nhất

– Tương tự như những phần trên trong đoạn văn, câu kết cũng cần phải được bắt đầu bằng một liên từ. Có rất nhiều liên từ dạng này (In conclusion, To conclude, In general, etc.), nhưng các bạn chỉ nên nhớ và sử dụng duy nhất 1 trong số đó cho tất cả các bài viết.

2. Bài viết tiếng Anh về sở thích chơi thể thao

2.1. Bài viết tiếng Anh về sở thích bóng đá

My favorite hobby is playing football in spare time. After completing my home work at home, I generally spend my lot of free time in playing football. I was so interested to play football from my childhood however started learning to play well when I was 5 years old. I was in one class when I was 5 years old. My father asked to my class teacher in the PTM about my hobby of football. And my teacher told him that there is a facility of playing sports daily in the school from class 1 so you can admit your child. Now, I really enjoy playing football and participate in the inter-school competitions.

Sở thích yêu thích của tôi là chơi đá bóng vào thời gian rảnh. Sau khi hoàn thành hết bài tập về nhà, tôi hay dùng thời gian rảnh để chơi đá bóng. Tôi đã rất hứng thú với việc chơi bóng từ hồi còn rất nhỏ dẫu vệ tôi bắt đầu học cách chơi bóng tử tế khi tôi 5 tuổi. Tôi đi học khi toou 5 tuổi. Cha tôi nói với thầy giáo ở PTM của tôi về sở thích bóng đá của tôi. Và thầy tôi bảo ông rằng có 1 trung tâm thể thao nhỏ mở cử hàng ngày ở trường giành cho các em lớp 1 trở lên vì vậy anh có thể cho con trai mình tham gia. Giờ đây, tôi thật sự thích chơi bóng đá và tham gia vào các cuộc thi liên trường.

Bài viết tiếng Anh về sở thích thể thao là bóng đá

2.2. Bài viết tiếng Anh về sở thích nhảy

In my freetime, I love to dance. When I was a little girl I danced all the time. My mother put me in dance school when I was 3 years old. My first dance dress was pink and it was love a ballet dress. Our dance group’s firts show was when we were 5 years old. We looked like pinguis. In 9 years we have had a lot of dance shows. I have danced for 9 years in the same dance company. But now everyone has joined other dance groups.

When I dance I forget everything else and I focus only on danceing. It was relaxing and it makes me happy. I like to take care of my body and dancing enhances your condition.

But now when I’m in High school I do not have time to dance. It’s so sad. I miss dancing . I hope that I have time to dance again day.

Trong thời gian rảnh của tôi, tôi thích khiêu vũ. Khi tôi còn là một cô bé tôi khiêu vĩ mọi lúc tôi có thể. Khi tôi bắt đầu lên 3 tuổi, Mẹ tôi đưa tôi vào trường múa. Chiếc váy khiêu vũ đầu tiên của tôi có màu hồng nhạt cá hồi giống như một chiếc váy của những nghệ sĩ ba – lê. Buổi diễn đầu tiên của nhóm chúng tôi là khi chúng tôi mới có năm tuổi. Trong buổi diễn đó chúng tôi như những chú chim cánh cụt. Trong chín năm qua chúng tôi đã có rất nhiều buổi khiêu vũ. Tôi đã nhảy múa trong chín năm cho một công ty về khiêu vũ. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đã tham gia nhóm nhảy khác.

Khi tôi nhảy, tôi quên tất cả mọi thứ khác và tôi chỉ tập trung vào vũ đạo. Đó là thư giãn và nó làm cho tôi hạnh phúc. Tôi muốn chăm sóc cơ thể của tôi và nhảy múa làm tăng tình trạng của bạn.

Nhưng bây giờ khi tôi đang ở trường trung học và tôi không có thời gian để nhảy múa. Việc này thực sự rất buồn. Tôi nhớ khoảng thời gian tôi có thể nhảy múa. Tôi luôm hy vọng rằng tôi có thời gian để nhảy múa lại.

2.3. Bài viết tiếng Anh về môn cầu lông

My favorite sport is badminton. I like playing it because I think it is a good sport. Every sport will make people feel hot and uncomfortable, but when you play badminton, you will be comfortable because in the badminton court, there are many air-conditioners.

I usually play badminton on Sunday. I always play with my friend, Linh. She is good at badminton. But I am not very good at this sport so when we play badminton, she hits the ball on my both sides. She makes me run and run, and I feel very tired. Sometimes I must jump high to hit the ball to the opposite side.

Although this makes me tired, I still always practise because I will be healthier and fitter than before. Anyway, I think badminton is the best sport.

Môn thể thao yêu thích của tôi là cầu lông. Tôi thích chơi cầu lông bởi vì tôi nghĩ rằng đó là một môn thể thao tốt cho sức khỏe. Mỗi môn thể thao đều làm cho mọi người cảm thấy nóng và khó chịu nhưng với bộ môn cầu lông thì bạn sẽ thấy thoải mái vì trong sân cầu lông thường có điều hòa nhiệt độ.

Tôi thường chơi cầu lông vào những ngày chủ nhật. Tôi thường chơi với một người bạn của tôi là Linh. Cô ấy rất giỏi cầu lông. Nhưng tôi không giỏi môn thể thao này nên khi chúng tôi chơi cầu lông, cô ấy đánh cầu qua cả hai bên cảu tôi. Cô làm cho tôi chạy đi chạy lại và cảm thấy rất mệt. Đôi khi tôi phải nhảy cao để đánh đánh quả cầu về phái đối diện. Mặc dù điều này làm cho tôi mệt nhưng tôi vẫn luôn muốn chơi môn đó vì sau mỗi lần chơi, tôi cảm thấy mình khỏe mạnh hơn nhiều. Với tôi, tôi nghĩ cầu lông là môn thể thao tốt nhất.

Viết bài về sở thích chơi cầu lông bằng tiếng Anh

Badminton is one kind of exercising that will make people enjoy it. It’s also good for our health. That’s why, I’m taking badminton as one of my hobby.

Badminton is a very easy game, everyone can play it. In fact, you can play it anywhere with rackets and a shuttlecock. The shuttlecock is made from goose feathers pushed into a small piece of cork. Badminton rackets are very light. They normally weigh from 90 grams to about 110 grams. The smash of the shuttlecock can travel up to 260km per hour.

There are six main shots: the serve, the clear, the drop, the smash, the forehand drive and the backhand drive. The court on which badminton is played is in the shape of a rectangle and is divided in half by a net. There are two or four players, each team is on each side of the net.

Badminton takes its name from the home of the Duke of Beaufort, Badminton House in Gloucestershire, England where the first game of badminton was played.

There are many benefits of playing badminton for our health. It reduces bad cholesterol and increase in good cholesterol and increases the levels of HDL good cholesterol while decreasing the levels of bad cholesterols. When you play badminton, basal heart rate drops a few beats per minute and blood pressure is reduced, which protects you from heart disease. It also can reduce weight for overweigh people and attain optimal weight for their height and age. That’s why it keeps you feeling well, strong, motivated, enthusiastic and young.

I don’t like sports basically, but badminton are special. I have always been enjoying play that. I’d like to continue play this sport as my hobby and have fun.

Cầu lông là một trong những loại vận động làm mọi người thích thú. Nó cũng tốt cho sức khỏe của chúng ta. Đó là lý do tại sao, tôi chơi cầu lông như là một trong những sở thích của tôi.

Cầu lông là một trò rất dễ chơi, tất cả mọi người có thể chơi nó. Trên thực tế, bạn có thể chơi nó ở bất cứ nơi nào với vợt và một quả cầu lông. Quả cầu lông được làm từ lông ngỗng gắn vào một mảnh nhỏ của nút chai. Vợt cầu lông rất nhẹ. Chúng thường có trọng lượng từ 90 gam đến khoảng 110 gram. Cú đánh của cầu lông có thể đi được quãng đường 260km mỗi giờ.

Có 6 động tác chính: giao cầu, đánh trên cao, bỏ nhỏ, đập cầu, tạt cầu thuận tay và tạt cầu trái tay. Sân chơi cầu lông hình chữ nhật và được chia làm đôi bởi một tấm lưới. Có hai hoặc bốn người chơi, một đội ở một bên của lưới.

Cầu lông lấy tên từ nhà của Công tước xứ Beaufort, Badmonton House ở Gloucestershire, Anh, nơi trận đấu cầu lông đầu tiên được diễn ra.

Có rất nhiều lợi ích của việc chơi cầu lông cho sức khỏe của chúng ta. Nó làm giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt và làm tăng nồng độ HDL cholesterol tốt trong khi giảm mức độ của cholesterols xấu. Khi bạn chơi cầu lông, nhịp tim cơ bản giảm xuống một vài nhịp mỗi phút và huyết áp giảm, việc đó bảo vệ bạn khỏi bệnh tim. Nó cũng giúp giảm cân đối với người béo phì và giúp đạt trọng lượng tối ưu so với chiều cao và độ tuổi của họ. Đó là lý do tại sao nó giúp bạn cảm thấy khỏe mạnh, mạnh mẽ, năng động, nhiệt tình và trẻ trung.

Về cơ bản tôi không thích thể thao, nhưng cầu lông là trường hợp đặc biệt. Tôi đã luôn luôn thích thú khi chơi nó. Tôi sẽ tiếp tục chơi môn thể thao này như là một sở thích của tôi và cảm thấy vui vẻ.

2.4. Bài viết tiếng Anh về môn bơi

Among my favourite sports and hobbies, I like swimming the best for several reasons. Firstly, I think playing in the water could bring great joy. It also helps reduce stress and I always feel refreshed and relaxed after swimming for about half an hour. Secondly, swimming is an excellent way to keep myself fit and healthy. It helps build up my muscle strength and prevent many heart and lung diseases. Finally, besides being a great sport, swimming is also an important survival skill, because without knowing how to swim well, it could be dangerous if there is a flood, or simply if we want to play near bodies of water. Many of such accidents have occured to teenagers lately. In conclusion, swimming will always be my preferred hobby because it is not only healthy and fun but also a life-saving skill.

Lợi Ích Của Việc Chơi Thể Thao Viết Bằng Tiếng Anh

“With more and more people being classed as obese and overweight, it has never been more important to participate in sports. People that do sport on a regular basis are burning more calories than those that don’t, and are therefore less likely to end up overweight. Being a healthy weight means that you will be less likely to die young and suffer from heart disease, strokes, high blood pressure, diabetes and a range of other conditions”  

Với rất nhiều người đang bị xếp loại vào nhóm béo phì như hiện nay, thì việc chơi thể thao là điều vô cùng cần thiết. Những người tham gia vào các hoạt động thể thao sẽ đốt cháy được rất nhiều calo so với những người không chơi thể thao, và do đó, họ ít khả năng rơi vào trường hợp thừa cân. Là một trong những người khỏe mạnh có nghĩ là bạn sẽ ít khả năng chết trẻ, và ít khả năng bị mắc các bệnh về đột qụy, huyết áp cao, tim mạch, tiểu đường và một loạt các hệ lụy khác.

Hình thành thói quen

Participation in sports is extremely important, and should be encouraged much more. Children and young people in particular need to do sport so that they develop good habits that they can continue into adulthood. The main benefits of sport are improved health and fitness, and the development of social and communication skills.

Tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao là một việc hết sức quan trọng, cần được khích lệ nhiều hơn nữa. Trẻ em và thanh thiếu niên cần phải tích cực chơi các môn thể thao để hình thành thói quen tốt để đến khi trưởng thành, những thói quen này tiếp tục được phát triển. Những lợi ích mà thể thoa mang lại đó là tăng cường thể lực và sức khỏe, lợi ích tốt đến sự phát triển các ký năng xã hội và kỹ năng giao tiếp.

Tốt cho xương khớp

As well as improving cardiovascular health and fitness, exercising is also good for the musculoskeletal system, making muscles more supple and toned, and improving the strength of bones and joints. People who do sports will be stronger and more able to lift and carry heavy things, which is also always useful, and they are less likely to become really weak and frail as they get older because their bodies are strong.  

Vừa có tác dụng tốt trong việc cải thiện sức khỏe, thể dục thể thao còn tốt cho hệ thống xương cơ, hệ thống cơ bắp được luyện tấp dẻo dai hơn, nâng cao sức mạnh xương khớp. Những người chơi thể thao, cơ thể họ sẽ mạnh mẽ hơn, rắn chắc hơn, và họ có thể mang teo những vật nặng nề. đông thời cơ thể ngày một khỏe mạnh hơn, bởi vì cơ thể họ ngày càng mạnh.

Rèn luyện kỹ năng giao tiếp

Tham gia vào các hoạt động thể thao cũng giúp cho mọi người phát triển hoàn thiện cá nhân. Nhờ thể thao mà các kỹ năng giao tiếp và xã hội có thể được học hỏi và nâng cao thông qua thể thao. Ví dụ như khi chơi thể thao, bạn được làm việc theo nhóm, chơi các trò chơi theo nhóm. Từ đó mà các kỹ năng giao tiếp thực sự có thể được rèn rũa. Bởi vì sự gắn kết là trung tâm của sự thành công của bất kỳ đội nào, và sự thiếu sót của bất cứ người nào cũng sẽ trở nên thất bại. Nhờ vào thể thao, nhiều người sẽ học được cách lãnh đạo, có thể phát hiện ra được những khả năng của mình mà không bao giờ thấy. 

Cải thiện tinh thần, tránh trầm cảm

Furthermore, doing sports can improve mental health as well as physical health, with exercise being helpful for people with depression and a range of other mental health issues, because it releases good chemicals into our brains. It also makes people feel better about their bodies, which can make them happier, and reduces the risk of eating disorders and crash dieting, as people make more sensible, healthy changes to their lifestyle.  

Chơi thể thao không những giúp bạn cải thiện cuộc sống vật chất mà còn giúp bạn thiện cuộc sống tinh thần. Những người chơi thể thao sẽ cải thiện một loạt các tình trạng trầm cảm, và giảm thiểu một loạt các nguy cơ về sức khỏe, Tham gia vào các hoạt động thể thao sẽ giúp cho bạn cảm thấy cơ thể sảng khoái hơn, hạnh phúc hơn, giảm thiểu các nguy cơ về rối loạn chuyển hóa thức ăn.  

Flash Sale Giá Hủy Diệt!!!!!

Lợi ích của bóng đá

Hệ cơ săn chắc và xương chắc khỏe hơn

Bóng đá là môn thể thao vận động lên toàn bộ hệ thống cơ xương, khớp. Vì vậy, theo nghiên Peter Krustrup – Tiến sĩ nghiên cứ về sức khỏe cho biết: Khi chơi bóng đá hầu hết toàn bộ hệ cơ trong cơ thể đều phải vận động, chính sự chuyển động liên tục khi ta tham gia đá bóng sẽ tạo ra cơ hội để cải thiện độ săn chắc cho các cơ, xương theo thời gian.

Một lợi ích lâu dài của bóng đá đó là làm tăng mật độ xương,nâng khả năng cân bằng cơ thể và sức mạnh của cơ một cách rõ rệt, từ đó làm giảm nguy cơ nứt và gãy xương.

Tạo cân bằng tâm lý 

Đó là đối với người chơi bóng, còn đối với những người cổ động viên thì sao? Họ cũng sẽ được vận động toàn cơ thể, hò hét khi chiến thắng, hưng phấn khi mỗi trận đấu kế thúc. Đó chính là lợi ích về mặt tâm lý mà bóng đá đem lại cho những người cổ động viên.

Tạo được tinh thần đoàn kết

Khi tham gia vào một đội bóng, các cầu thủ cần có sự liên kết, tinh thần đông đội thì mới có thể chiến thắng. Do vậy, choi bóng sẽ nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết cho bạn, cùng ăn mừng khi chiến thắng, cùng chia sẻ nỗi buồn khi thua trận. Tất cả những điều ấy se khiến cho bạn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn, gắn kết với nhau hơn, hiểu được tinh thần đồng đội hơn. 

Giúp rèn tính kỉ luật và sự sáng tạo

Tham gia 1 đội bóng, mỗi cầu thủ cần phải nghiêm túc tập luyện, do vậy mà việc tôn trọng kỉ luật rất quan trọng. Tất cả những cầu thủ sẽ được rèn luyện để hiểu được tầm quan trọng của việc tôn trọng kỉ luật trong môi trường tập thể và đông thời nuôi dưỡng nó, biến nó thành 1 thói quen tốt, thói quen này sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc và cuộc sống của bạn. Lợi ích của bóng đá cũng như các môn thể thao đem lại là rất lớn, không chỉ về mặt sức khỏe, mà cả tinh thần. Với giới trẻ ngày nay, việc tập thể dục thể thao gần như không được thực hiện đều đặn, mà thay vào đó là giành thời gian trên các trang mạng xã hội, lướt web, tiêu tốn thời gian vô ích mà không lo cho sức khỏe cá nhân. Chính vì vậy các bệnh về tim mạch, đột quỵ, … có xu hướng tăng cao ngay cả ở những lứa tuổi còn trẻ.  Hãy thay đổi thói quen này ngay lập tức, tập thể dục thể thao hằng ngày, đó có thể là những môn thể thao như cầu lông, bóng chuyền, bơi lội, nâng cao sức khỏe và tinh thần cho bản thân. 

Viết Đoạn Văn Về Lợi Ích Của Thể Thao Bằng Tiếng Anh Có Dịch

Thể thao rất tốt cho sức khỏe​

Bài luận 1 viết về lợi ích của việc tập luyện thể thao bằng tiếng Anh Sport has long been regarded as a magic medicine to keep the body healthy and the mind relaxing. It brings us a lot of great benefits that not everyone all knows. First, regular exercises help to have a healthy body. We become more and more flexible, muscles get more toned and at the same time volume of lungs is expanded, helps us circulate the trachea more easily. Second, exercises also help us to relax mind. For example, when you walk in the morning, you can watch the dawn on the city. How romantic it is! We can connect with the nature, observe and feel the beauty of the flowers, the green trees, listen to the birds chirping. Last but not least, exercises also help us be closer to the other around. Most of the time on day everyone is busy with work, has very little time for exchange with other. This is a good opportunity to meet and make friends, strengthen neighborhood relationships. With these previous benefits, sports have played a very important role in one’s life. Let’s take up one of the sports to keep our body healthy and relaxed.

Dịch Thể thao từ lâu đã được coi là một thứ thần dược giúp cho cơ thể khỏe mạnh và tâm hồn thư thái. Nó mang đến cho chúng ta những lợi ích vô cùng to lớn mà không phải ai cũng đều biết đến. Đầu tiên, tập thể dục đều đặn sẽ giúp ta có một cơ thể khỏe mạnh. Chúng ta ngày càng dẻo dai, các cơ bắp ngày một trở nên săn chắc, đồng thời thể tích lá phổi được mở rộng giúp ta lưu thông khí quản dễ dàng hơn. Thứ hai, tập thể dục còn giúp cho chúng ta thư thái. Ví dụ, khi đi bộ vào buổi sáng, ta có thể ngắm nhìn bình minh lên trên thành phố, thật là thơ mộng làm sao. Ta hòa mình giao cảm với thiên nhiên, quan sát và cảm nhận vẻ đẹp của những nhành hoa, cái cây bên đường, lắng nghe tiếng chim ríu rít. Cuối cùng nhưng chưa phải tất cả, tập thể dục giúp ta gần gũi với những người xung quanh. Hầu hết thời gian trong ngày của mọi người đều bận rộn với công việc, rất hiếm thời gian giao lưu. Đây là cơ hội tốt để gặp gỡ và kết bạn, tăng cường mối quan hệ hàng xóm láng giềng. Với những lợi ích trên, thể thao đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Mỗi chúng ta hãy chăm tập thể thao hơn để rèn luyện cơ thể luôn khỏe mạnh và tâm hồn thư thái.

Hoạt động thể thao giúp cơ thể lưu thông và đào thải chất độc​

Bài luận 2 viết 1 đoạn văn về lợi ích của thể thao bằng tiếng Anh

Persistent (adj) kiên trì

Teammate tính đồng đội

Flexibility sự dẻo dai

Boundary biên giới

Sport consists of many different sports such as athletics, swimming, soccer, shuttlecock, etc. Each sport gives us different benefits. For example, athletics makes us more independent, persistent, determined. Meanwhile, football, the king sport trains us the teammate, flexibility and strength. Swimming give us a well-building, increase height and train ourselves survival skills needed in some risky situations. In general, when we play a sport, we will make ourselves a healthy body, some necessary skills. In particular, when we have the passion for a certain sport, when playing it, we will feel comfortable, satisfy the passion. There are a lot of people who have made money by persevering in pursuing their sports dreams, such as the Messrs. Messi, Ronaldo, … In addition, sports also bring people together because it has no boundary, distinction of age, religion, skin color. The best example is that we can see thousands of spectators sitting in the stands cheering for the team that they love. They shouted the name of the player and the team, raise the banner slogans, express the spirit of chúng tôi conclusion, sports bring a lot of benefits, right? Let’s take up our sport habits and find out for ourselves a favorite sport.

Dịch

Healthy Eating. Bài Luận Tiếng Anh Viết Về Ăn Uống Lành Mạnh.

Healthy Eating. Bài luận tiếng anh viết về Ăn uống lành mạnh.

Healthy Eating. Bài luận tiếng anh viết về Ăn uống lành mạnh.

In most countries of the developed world there is no shortage of food, but their inhabitants could be suffering from a form of malnutrition. This is something that we are accustomed to associate with poor countries which regularly suffer from famine, caused by primitive agricultural methods and over-population.

The problem in the developed countries is that all too many of us are eating food which is far from being nutritious and which is lacking in many of the vitamins essential to health. Because of our busy way of life, we rely too much on convenience foods, not taking the time to prepare a nourishing meal for ourselves. Instead, we grab something from the supermarket shelves or freezer and put it in the microwave.

Even when we decide to eat in a restaurant, many of us decide that we have very little time and that our food must be served instantly.

It is for this reason that there are, in many countries, so many restaurants that specialize in serving fast food. Unfortunately, much of this food is also junk food, and even more unfortunately many children have become addicted to this, refusing to eat healthier alternatives.

In general, we are eating too much processed food and not enough wholefood. Ideally, we should eat more cereal products in order to increase our intake of fibre, since there is some evidence that this reduces the risk of certain cancers. Antioxidants, too, are thought to have some effect in preventing cancer and these are found in significant quantities in fruit and vegetables.

Formerly, it was considered important to eat plenty of eggs and dairy products to remain healthy. Such foods are now known to be high in cholesterol, which can be a contributory factor in heart disease.

Food form

 in healthy eating may have changed, but the message remains the same. Watch what you eat.

Healthy Eating. Bài luận tiếng anh viết về Ăn uống lành mạnh.

Phần lớn chúng ta muốn được sống lâu và mạnh khỏe. Càng ngày các bác sĩ cũng cho rằng để được như vậy chúng ta phải ăn uống theo chế độ. Thường là chúng ta phớt lờ lời khuyên đó.

Hầu hết ở các nước phát triển, vấn đề lương thực không bị thiếu hụt nhưng cư dân của họ có thể đang phải chịu tình trạng thiếu dinh dưỡng. Đây là điều mà chúng ta thường cho rằng chỉ có ở những nước thường xuyên chịu đựng nạn đói gây ra bởi phương pháp canh tác nông nghiệp thô sơ và tình trạng quá đông dân số.

Vấn đề các nước phát triển đang gặp phải là có quá nhiều người trong số chúng ta ăn thức ăn thiếu dinh dưỡng và thiếu hụt sinh tố cần thiết cho sức khỏe. Vì cuộc sống bận rộn mà chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào thức ăn tiện lợi chứ không bỏ thời gian ra để sửa soạn bữa ăn giàu dinh dưỡng cho mình. Thay vào đó chúng ta lại chụp lấy thứ gì đó từ siêu thị hoặc tủ lạnh rồi cho vào lò viba.

Thậm chí khi đã quyết định ăn nhà hàng, nhiều người chúng ta lại cho rằng mình có rất ít thời gian và thức ăn phải được phục vụ nhanh chóng. Đó chính là lý do ở nhiều nước, rất nhiều nhà hàng nổi tiếng phục vụ thức ăn nhanh. Thật không may là phần lớn các loại thức ăn này là thức ăn vặt, và đáng tiếc hơn rất nhiều trẻ em đã bị nghiện loại thức ăn này và không chịu ăn các loại khác lành mạnh hơn.

Nói chung chúng ta đã ăn quá nhiều thực phẩm qua chế biến và quá ít thực phẩm thô. Lý tưởng là chúng ta nên ăn nhiều sản phẩm ngũ cốc để tăng chất

xơ ăn vào, bởi vì có bằng chứng là chất xơ có thể giảm thiểu nguy cơ một số bệnh ung thư. Chất chống oxi hóa cũng được cho là có một số tác dụng ngừa ung thư được tìm thấy khá nhiều trong trái cây và rau củ .

Trước đây, người ta cho rằng điều quan trọng là phải ăn nhiều trứng và các sản phẩm từ bơ sữa mới có thể sống khỏe mạnh. Nhưng thực phẩm đó giờ lại có nhiều cholesterol (chất béo gây xơ vữa động mạch), là một trong những yếu tố góp phần gây bệnh tim.

Hình thức ăn uống lành mạnh có thể thay đổi, nhưng nội dung thì vẫn vậy. Hãy cẩn thận với những gì bạn ăn!

TAG TÌM KIẾM:

bài luận tiếng anh hay về tình yêu

bài luận tiếng anh hay về gia đình

bài luận tiếng anh hay về nghề nghiệp

bài luận tiếng anh how to learn english

bài luận tiếng anh ielts

bài luận tiếng anh về internet

các bài luận tiếng anh ielts

những bài luận tiếng anh ielts

bài luận tiếng anh về idol

bài luận mẫu tiếng anh ielts

cách viết bài luận tiếng anh ielts

bài luận tiếng anh về nature in danger

bài luận tiếng anh kể về gia đình

bài luận tiếng anh khi xin việc

bài luận tiếng anh về kỳ nghỉ

bài luận tiếng anh về kỳ nghỉ cuối tuần

bài luận tiếng anh về kỉ niệm đáng nhớ

bài luận tiếng anh về kế hoạch trong tương lai

bài luận tiếng anh về kinh tế

bài luận tiếng anh về kỳ quan thế giới

bài luận tiếng anh về kỳ nghỉ tết

bài luận tiếng anh môi trường

bài luận tiếng anh my hobby